TOTAL Sp. z o. o.
Dystrybucja Alkoholi

NIP: 593 030 21 69

ul. Pólko 13A
83-130 Pelplin
Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000227300
Wyskość Kapitału Zakładowego 1.000.000,00 zł.
Tel./Fax: (58) 536 15 47

Hurtownia:
ul. Droga Owidzka 1
83-200 Starogard Gdański
Tel: (58) 562 34 32
Mail:

Oddział:
ul. Witosa 5
86-105 Świecie
Tel./Fax: (52) 333 00 73 - 74Copyright © 2005 Michał Brągoszewski